میزان آشنایی دندانپزشکان ایرانی با فناوری‌ اطلاعات

با سلام؛

در طی ۴ روز برگزاری پنجاه و دومین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران و بازدید پرشور علاقه‌مندان از غرفه‌ی شرکت پردازش سیستم پرنیان در نمایشگاه این کنگره، شرکت اقدام به برگزاری نظرسنجی در خصوص میزان آشنایی دندانپزشکان ایرانی از بازدیدکنندگان نمود. نتایج حاصله از این نظرسنجی به شرح زیر است:

سؤال نظرسنجی:

* تا چه حد مشتاق به شناخت فناوری‌های نوین اطّلاعاتی و استفاده از آنها در زندگی خود هستید؟

گزینه‌ها:

* گزینه اول: می‌شناسم و استفاده می‌کنم.

 ۴۰٫۵ درصد دندانپزشکان، این گزینه را برگزیدند.

* گزینه دوم: می‌شناسم اما استفاده نمی‌کنم.

 ۳۹ درصد شرکت کنندگان به این گزینه رأی دادند.

* گزینه سوم: نمی‌شناسم.

 ۲۰٫۵ درصد از نظرات به این گزینه اختصاص یافت.

نتیجه‌گیری:

با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که میزان آشنایی جامعه دندانپزشکی کشور با فناوری‌های نوین ارتباطی در حد قابل قبولی است به طوری که تقریبا ۷۹٫۵ درصد دندانپزشکان ایرانی، نام این فناوری‌ها را شنیده و اطلاعاتی در خصوص چگونگی استفاده از آنها دارند و یا حتی از خدمات آن بهره می‌برند.

در این بین، نکته‌ی قابل تأمل اینجاست که چرا ۳۹ درصد از دندانپزشکان کشور، با وجود آشنایی با فناوری‌اطلاعات و ابزارهای آن، از خدمات نوین و سودمندی که این فناوری‌ها ارائه می‌نمایند، استفاده نمی‌کنند.

اما در مقابل، اینکه بیش از ۲۰ درصد از دندانپزشکان کشور (این قشر در طبقه‌ی بالای علمی و تخصصی کشور قرار می‌گیرند) هیچ‌گونه آشنایی با این فناوری‌ها نداشته و در زندگی خود از این خدمات استفاده نمی کنند، زنگ‌ خطر به روز نبودن اطلاعات این قشر و دور بودن از دانش روز دنیا در بین این گروه را به صدا در می‌آورد. البته باید در نظر گرفت که قریب به اتفاق افرادی که در این دسته قرار می‌گیرند،  دندان‌پزشکان با سن بالای ۵۰ سال هستند.

نظر شما در این رابطه چیست؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.


CAPTCHA Image
Reload Image